REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MENNICY GDAŃSKIEJ

obowiązujący od 20 kwietnia 2021r. 

Operatorem sklepu internetowego zarejestrowanego pod domeną www.mennica-gdanska.pl jest Łukasz Rosanowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Mennica Gdańska Łukasz Rosanowski z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Nieborowska 34c/15 80-034 Gdańsk, zwany dalej Operatorem, Sklepem lub Mennicą Gdańską. Mennica Gdańska zarejestrowana jest w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).
REGON: 220928298
NIP: 604 002 25 83

Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, natomiast jej brak uniemożliwia złożenie przez Klienta zamówienia. Akceptacji Regulaminu dokonuje się podczas składania zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego i/lub przed skorzystaniem z innych usług dodatkowych dostępnych na stronie (m. in. w trakcie zakładania Konta Klienta).
Niniejszy Regulamin jest dostępny do pobrania w pliku PDF.

Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów, przysługujących na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa.
W przypadku wystąpienia niezamierzonej niezgodności postanowień Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają przepisy bezwzględnie wiążące.
Wszystkie towary dostępne w Mennicy Gdańskiej są oryginalne, wolne od wad fizycznych i prawnych.
Niniejszy Regulamin dotyczy również osób prowadzących działalność gospodarczą, dokonujących zakupów niezwiązanych bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową (przedsiębiorca na prawach konsumenta).

 

WYMAGANIA TECHNICZNE

I. Korzystanie ze strony internetowej www.mennica-gdanska.pl i świadczonych za jej pośrednictwem usług (w tym złożenie zamówienia w w sklepie internetowym www.mennica-gdanska.pl) wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, wymagań technicznych o których mowa poniżej.

II. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania przez Klienta ze strony internetowej i świadczonych za jej pośrednictwem usług, to:
- urządzenie komputerowe z dostępem do Internetu,
- przeglądarka internetowa,
- włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz posiadanie aktualnego Javascript,
- posiadanie i podanie adresu e-mail, umożliwiającego przesłanie informacji dotyczących realizacji zamówienia,
- programu do otwierania plików PDF (w celu odczytywania plików udostępnionych przez Operatora do pobrania w formacie PDF, np. niniejszego Regulaminu).

III. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z ryzykiem. Możliwe zagrożenia z tym związane wskazane są w załączniku do niniejszego regulaminu. Operator podejmuje odpowiednie działania w celu zminimalizowania tych ryzyk.

 

ZAMÓWIENIA

I. Sposoby składania zamówienia towarów:

1. Zamówienia można składać poprzez stronę internetową, e-mail, czat, formularz kontaktowy oraz telefonicznie. Mennica Gdańska ma prawo powiadomić Klienta o niedostępności towaru i tym samym anulować zamówienie w ciągu 2 dni od daty jego złożenia. Jest to spowodowane równoczesną sprzedażą towarów na różnych platformach sprzedażowych. Mennica Gdańska dokłada wszelkich starań, aby stany magazynowe były odpowiednio szybko aktualizowane.

2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami Regulaminu (pkt. 2 poniżej) albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych drogą mailową umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

3. Strona sklepu internetowego z podaną ceną traktowana jest jako zaproszenie Klientów do składania ofert kupna towaru. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Mennicą Gdańską następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia i przyjęcia oferty przez Mennicę Gdańską. Umowa zawierana jest w języku polskim. 

II. Zakładanie Konta w Sklepie:

1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail, hasło.

2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane widniejące na stronie sklepu internetowego.

III. Dostępne formy płatności za monety:

-Przelew bankowy na wskazany przez Mennicę Gdańską numer konta,
-Płatność online za pośrednictwem przelewu elektronicznego DotPay/PayPal,
-Płatność za pomocą karty płatniczej ( Visa, MasterCard, Maestro),
-Płatność gotówką/kartą w momencie odbioru towaru w Mennicy Gdańskiej (przy płatności kartą na miejscu za monety bulionowe i sztabki pobierana jest prowizja w wysokości 0,5% wartości zamówienia).

Wyboru płatności Klient dokonuje w trakcie składania zamówienia.

„Negocjuj” – w tej opcji Klient składa swoją propozycję cenową za dany towar. Pracownik Mennicy Gdańskiej weryfikuje zaproponowaną cenę, akceptując ją, bądź odrzucając.

IV. Waluty akceptowane przez Mennicę Gdańską:

Mennica Gdańska akceptuje płatności online w walutach: Dolary Amerykańskie, Euro, Złotówki. Płatność gotówką odbywa się w walucie polskiej, a także w Euro. Reszta wydawana jest w walucie polskiej.

V. Opłacenie zamówienia przez klienta:

Zapłatę za zamówienie należy zrealizować w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia. W przypadku monet bulionowych i sztabek czas ten wynosi 24 godziny. Dotyczy to każdego rodzaju zapłaty: elektronicznej oraz osobistej w sklepie stacjonarnym. Niedokonanie zapłaty we wskazanym terminie może skutkować anulowaniem zamówienia. 

VI. Księgowanie przelewów przez Mennicę Gdańską:

Zaksięgowanie przelewu jest zgodne z regulaminami banków biorących udział w transakcji. Zmiana statusu zamówienia na koncie klienta Mennicy Gdańskiej może potrwać do 3 dni roboczych.

VII. Certyfikaty i pudełka do towarów:

1. Monety dostarczane są do Klientów w takim opakowaniu, jakie zapewnia emitent. Jeśli emitent zapewnia kapsel, certyfikat autentyczności lub pudełko, moneta dostarczana jest wraz z wymienionymi elementami do Klienta. 
2. Sztabki złota i srebra najczęściej zabezpieczone są w opakowanie będące jednocześnie certyfikatem autentyczności;
3. Na specjalne życzenie klienta Mennica Gdańska może wystawić certyfikat do monety bulionowej i sztabki złota/srebra.

VIII. Pomyłki/ błędy przy opłacaniu zamówienia:

W przypadku błędnego złożenia zamówienia / opłacenia itp. prosimy o niezwłoczny kontakt telefoniczny; nasi sprzedawcy rozwiążą każdy problem indywidualnie i znajdą satysfakcjonujące rozwiązanie dla obu stron.

IX. Zwrot i wymiana towarów:

1. Klient może zwrócić zamówione towary do Mennicy Gdańskiej w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Towar podlega zwrotowi jedynie w stanie nienaruszonym, wraz z dowodem zakupu (paragonem / fakturą). Zwrot towaru należy zgłosić telefonicznie / mailowo we wskazanym wyżej terminie. Zwracany towar należy dostarczyć na własny koszt, wraz z otrzymanym paragonem lub fakturą. Powyższe uprawnienie przysługuje również przedsiębiorcom na prawach konsumenta.
2. Mennica Gdańska dokonuje zwrotu kwoty równej cenie zapłaconej za zwrócony towar w terminie do 14 od daty zwrócenia towaru do siedziby firmy. Zwrot pieniędzy następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jaką wybrał Klient przy opłacaniu zamówienia.
3. Zwrotom i wymianom nie podlegają złoto i srebro inwestycyjne. Zgodnie z art. 38 punkt 2 ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683), Klientowi będącemu Konsumentem nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży ze względu na fakt, że ustalona za Towar cena zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Wymiana towaru na inny odbywa się jedynie za pomocą telefonicznego, bądź osobistego kontaktu Klienta z Mennicą Gdańską; jeśli jest to możliwe, Sprzedawcy zaoferują Klientowi rozwiązanie korzystne dla obu stron. Powyższe uprawnienie przysługuje również przedsiębiorcom na prawach konsumenta.

X. Reklamacja zakupionego towaru:

Klientowi przysługuje prawo do reklamowania zakupionego towaru, w terminie do 14 dni od daty jego otrzymania. Zgłoszenie reklamacji następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listownie. Mennica Gdańska rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni od daty dostarczenia reklamowanego produktu przez Klienta. Klient ma obowiązek opłacić przesyłkę reklamacyjną oraz dostarczyć produkt w oryginalnym opakowaniu, również wysyłkowym. Do rozpatrzenia reklamacji niezbędne jest załączenie przez Klienta zdjęć wady produktu, opakowania wysyłkowego oraz dowodu zakupu. W razie otrzymania przesyłki, która jest uszkodzona, uprzejmie prosimy o sprawdzenie zawartości przesyłki przy doręczającym i sporządzenie protokołu opisującego uszkodzenia w obecności przewoźnika. W przypadku jakichkolwiek braków lub uszkodzeń, będzie on podstawą uwzględnienia reklamacji. Nie są uwzględniane reklamacje dotyczące milk spotów (plam) oraz drobnych rys na monetach bulionowych - elementy te wynikają z procesu bicia monet, właściwości metalu oraz sposobu pakowania. Monety bulionowe wydawane są do Klientów w stanie menniczym, prosto od emitenta. 

Reklamacje rozpatrywane są tylko za pomocą poprawnie wypełnionego formularza reklamacyjnegoPobierz formularz reklamacyjny w formacie ODTPobierz formularz reklamacyjny w formacie PDF

XI. Odstąpienie od umowy – konsument oraz przedsiębiorca na prawach konsumenta:

1. W przypadku Towarów Notowanych (inwestycyjne złoto i srebro oraz platyna) oraz Towarów Zindywidualizowanych Kupujący nie może odstąpić od zawartej umowy kupna. W przypadku pozostałych towarów Kupujący ma prawo do odstąpienia, bez podawania przyczyny, od zawartej Umowy Sprzedaży w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od daty doręczenia Towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do ustawy o Prawach Konsumenta. Powyższy zapis i uprawnienia dotyczą również przedsiębiorców na prawach konsumenta.

2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
a) dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
- polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
b) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą.

4. Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta (przedsiębiorcy na prawach konsumenta) o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi (przedsiębiorcy na prawach konsumenta) wszystkie dokonane przez niego płatności.

5. Przedsiębiorca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument (przedsiębiorca na prawach konsumenta), chyba że konsument (przedsiębiorca na prawach konsumenta) wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

6. Konsument (przedsiębiorca na prawach konsumenta) ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Towar Operatorowi lub przekazać go osobie upoważnionej przez Operatora do odbioru. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Konsument (przedsiębiorca na prawach konsumenta) może również zwrócić Towar w oddziale Operatora.

7. Konsument (przedsiębiorca na prawach konsumenta) ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

8. W przypadku Towaru będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia. Powyższe dotyczy również przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów szczegółowo wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w tym umów:
- o świadczenie usług, jeżeli Operator wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
- w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Operator ani Kontrahent nie sprawują kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy (Towary Notowane);
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Powyższe dotyczy również przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

 

DOSTAWA

I. Statusy i oznaczenia przy towarach:

1. 24h, 48h, 72h - od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym Mennicy Gdańskiej, w podanym zakresie godzin zostaje nadana przesyłka do Klienta;

2. 5 dni, 7 dni, 10 dni, 14 dni - od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym Mennicy Gdańskiej, w podanym zakresie dni zostaje nadana przesyłka do Klienta;

3. Wkrótce - towar sprzedawany jest w formie przedsprzedaży; jego wysyłka nastąpi po dacie dostarczenia towaru od emitenta. Mennica Gdańska nie odpowiada za opóźnienia dostawy ze strony emitenta, jednak ma obowiązek poinformować Klienta o opóźnieniu dostawy;

4. Dostępny - towar jest dostępny w naszym magazynie, a jego wysyłka następuje do 3 roboczych po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym Mennicy Gdańskiej;

5. Na zamówienie - towar nie jest fizycznie dostępny w Mennicy Gdańskiej. Na specjalne życzenie Klienta Mennica Gdańska może skontaktować się z emitentem z pytaniem, czy posiada on jeszcze dany towar w swoich zbiorach. Jeśli dany towar jest dostępny, Mennica Gdańska sprowadza go dla Klienta z indywidualnie ustaloną ceną.

II. Rozdzielenie zamówienia na osobne dostawy:

Klient ma prawo rozdzielić zamówiony towar na osobne przesyłki, po uzgodnieniu tego faktu za pomocą kontaktu telefonicznego / e-mailowego. W przypadku kwoty zamówienia wynoszącej poniżej 2500 zł Klient zobowiązany jest do opłacenia kolejnych dostaw.

III. Dostawy towarów z odmiennymi statusami:

1. Mennica Gdańska docelowo dostarcza wszystkie towary w jednej przesyłce; w przypadku zamówienia towarów, których statusy to "dostępny" i "wkrótce", Mennica Gdańska wysyłka przesyłkę po otrzymaniu wszystkich zamówionych towarów od emitenta.

2. Na specjalne życzenie Klienta możliwe jest rozdzielenie dostaw; w jednej paczce Mennica Gdańska może wysłać towary dostępne w magazynie, natomiast w kolejnej przesyłce wysłać towary po otrzymaniu ich od emitenta, zgodnie z datą dostawy opisaną przy specyfikacji danego towaru.

IV. Formy dostarczania towarów:

1. Na terenie Polski; towary dostarczane są za pomocą Kuriera inPost lub do Paczkomatu.

2. Do pozostałych krajów Unii Europejskiej: towary dostarczane są za pomocą kuriera (DPD, UPS, TNT- wybór przewoźnika pozostaje po stronie Mennicy Gdańskiej).

3. Poza Unią Europejską: towary dostarczane są za pomocą kuriera Fedex lub Pocztą Polską.

V. Statusy przesyłek i śledzenie przesyłek:

1. Wysłane - Klient otrzymuje wiadomość e-mailową z numerem nadania przesyłki i linkiem do jej śledzenia;

2. Płatność przyjęta - status ten występuje jedynie w przypadku płatności DotPay i PayPal; oznacza zaksięgowanie płatności na koncie Mennicy Gdańskiej;

3. Przygotowanie w toku- oznacza zaksięgowanie wpłaty na koncie Mennicy Gdańskiej; trwa oczekiwanie na dostawę lub emisję od emitenta;

4. Anulowane - zamówienie z różnych przyczyn zostało anulowane (brak opłaty w wyznaczonym terminie, brak towaru).

VI. Odbiór osobisty towarów:

Istnieje możliwość osobistego odbioru towaru w placówce Mennicy Gdańskiej przy ulicy Matejki 20/1 w Gdańsku.

VII. Koszty dostawy towarów:

1. Kurier inPost na terenie Polski - 14 zł.

2. Paczkomat inPost na terenie Polski - 15 zł.

3. Przesyłki krajowe dotyczące zamówień o wartości przekraczającej 2 500 zł wysyłane są na koszt Mennicy Gdańskiej.

4. Towary o wartości powyżej 1000 zł są ubezpieczone przez Mennicę Gdańską.

Na cenę przesyłki składają się koszta usługi, materiałów oraz ewentualnej prowizji dotyczącej płatności terminalem, Dotpay, PayPal lub PayU. Wszelkie dodatkowe opłaty celne nakładane przez przewoźników (oprócz kosztu wysyłki, który Klient opłaca podczas zamawiania) - są pokrywane przez Klienta.

VIII. Formy zabezpieczenia i pakowania towarów:

1. Monety kolekcjonerskie dostarczane są w dedykowanym od emitenta opakowaniu (jeśli takie zawiera), zabezpieczone dodatkowo w folię bąbelkową.

2. Monety bulionowe, w zależności od ilości, dostarczane są w tubie menniczej, bądź w opakowaniu ochronnym (np. kapsel, folia mennicza).

3. Sztabki złota i srebra dostarczane są w dedykowanym od emitenta, ochronnym opakowaniu zwanym certipackiem.

IX. Zgubienie przesyłki przez Pocztę Polską/Kuriera:

Mennica Gdańska nie odpowiada za zgubienie paczki przez przewoźnika. W takiej sytuacji Mennica Gdańska występuje do przewoźnika z żądaniem reklamacji usługi.

 

VOUCHERY I KUPONY RABATOWE

1. Voucher upominkowy i kupon rabatowy Klient może wykorzystać przy zamówieniach złożonych za pomocą strony internetowej, e-maila, kontaktu telefonicznego lub w sklepie stacjonarnym Mennicy Gdańskiej. Voucher i Kupon uprawnia Klienta do nabycia towaru o odpowiedniej, podanej wartości, bądź wyższej, za dopłatą pozostałej sumy. Zarówno Voucher, jak i Kupon nie podlega wymianie na gotówkę, a niewykorzystane środki nie są Klientowi zwracane.

2. Numer Vouchera lub Kuponu należy wpisać w miejscu "Kod promocyjny" przy składaniu zamówienia na stronie internetowej. Klient może wykorzystać Voucher lub Kupon tylko raz i tylko dla jednego zamówienia. Voucher łączy się z innymi promocjami.

3. Voucher/Kupon rabatowy musi zostać wpisany przez Klienta podczas składania zamówienia na sklepie internetowym lub podany podczas składania zamówienia telefonicznego/mailowego/w sklepie stacjonarnym. Voucheru/Kuponu rabatowego nie można zrealizować po złożeniu zamówienia. 

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności Użytkowników oraz Kupujących przez Operatora określa Polityka Prywatności, dostępna w zakładce “Polityka Prywatności” na stronie Sklepu.

 

NEWSLETTER

1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera udostępnianego przez Operatora. Newsletter wysyłany jest wyłącznie do Klientów, którzy go zamówili poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracji lub formularzu dostępnym na stronie i wskazali adres poczty elektronicznej (adres e-mail) celem przesyłania informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 z pozn.zm.).

2. W ramach usługi, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wysyłana jest informacja w formie listu elektronicznego (e-mail). Newsletter zawiera w szczególności informacje o ofercie Sklepu, aktualnych promocjach. Newsletter wysyłany jest nieodpłatnie.

3. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować z Newslettera, naciskając na link Newsletter umieszczony w stopce każdego Newslettera, wpisując w odpowiednim polu swój adres poczty elektronicznej (adres e-mail), a następnie wybierając przycisk „Wypisz się”.

 

INNE

1. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy kupna-sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby Sklepu.

2. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów, Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
- www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,
- https://uokik.gov.pl/pozasadowe rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php,
- www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php,
- www.uok ik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.

3. Dane osobowe Klientów przetwarzane będą przez Sklep do realizacji zamówienia oraz do informowania o nowościach w Sklepie.Towary prezentowane w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93), są one jedynie zaproszeniem do składania ofert zakupu po stronie Użytkownika. 
Właścicielem sklepu jest Łukasz Rosanowski Mennica Gdańska, ul. Nieborowska 34c/15 80-034 Gdańsk. Płatności obsługują DotPay oraz PayPal.