REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MENNICY GDAŃSKIEJ SP. Z O.O.

obowiązujący od 22 lipca 2023.

 

Operatorem sklepu internetowego zarejestrowanego pod domeną www.mennica-gdanska.pl jest Mennica Gdańska Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Matejki 20/1 80-232 Gdańsk, zwany dalej Operatorem, Sklepem lub Mennicą Gdańską Sp. z o.o. Mennica Gdańska Sp. z o.o. zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku Wydział VII Gospodarczy KRS pod numerem 96915, zwany dalej Operatorem, Sklepem lub Mennicą Gdańską Sp. z o.o. 

Dane do kontaktu mailowego, w tym w sprawie reklamacji i odstąpienia od umowy: logistyka@mennica-gdanska.pl

Dane do kontaktu telefonicznego, w tym w sprawie reklamacji i odstąpienia od umowy: +48 797 370 789

 

Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, natomiast jej brak uniemożliwia złożenie przez Klienta zamówienia. Akceptacji Regulaminu dokonuje się podczas składania zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego i/lub przed skorzystaniem z innych usług dodatkowych dostępnych na stronie (m. in. w trakcie zakładania Konta Klienta).

 

Niniejszy Regulamin jest dostępny do pobrania w pliku PDF.

 

Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów, przysługujących na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku wystąpienia niezamierzonej niezgodności postanowień Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają przepisy bezwzględnie wiążące.

 

Wszystkie towary dostępne w Mennicy Gdańskiej są oryginalne, wolne od wad fizycznych i prawnych. Niniejszy Regulamin dotyczy Konsumentów, w tym również osób prowadzących działalność gospodarczą, dokonujących zakupów niezwiązanych bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową (przedsiębiorca na prawach konsumenta).

 

WYMAGANIA TECHNICZNE

I. Korzystanie ze strony internetowej www.mennica-gdanska.pl i świadczonych za jej pośrednictwem usług (w tym złożenie zamówienia  w sklepie internetowym www.mennica-gdanska.pl) wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, wymagań technicznych o których mowa poniżej.

 

II. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania przez Klienta ze strony internetowej i świadczonych za jej pośrednictwem usług, to:

- urządzenie komputerowe z dostępem do Internetu,

- przeglądarka internetowa,

- włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz posiadanie aktualnego Javascript,

- posiadanie i podanie adresu e-mail, umożliwiającego przesłanie informacji dotyczących realizacji zamówienia,

- programu do otwierania plików PDF (w celu odczytywania plików udostępnionych przez Operatora do pobrania w formacie PDF, np. niniejszego Regulaminu).

 

III. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z ryzykiem. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Użytkownikom oraz Użytkownikom niezalogowanym przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania. Operator podejmuje odpowiednie działania w celu zminimalizowania tych ryzyk.

 

ZAMÓWIENIA

I. Sposoby składania zamówienia towarów:

1. Zamówienia można składać poprzez stronę internetową, e-mail, czat, formularz kontaktowy oraz telefonicznie. Mennica Gdańska ma prawo powiadomić Klienta o niedostępności towaru i tym samym anulować zamówienie w ciągu 2 dni od daty jego złożenia. Jest to spowodowane równoczesną sprzedażą towarów na różnych platformach sprzedażowych. Mennica Gdańska dokłada wszelkich starań, aby stany magazynowe były odpowiednio szybko aktualizowane.

 

2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami Regulaminu (pkt. 3 poniżej) albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych drogą mailową umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

 

3. Strona sklepu internetowego z podaną ceną traktowana jest jako zaproszenie Klientów do składania ofert kupna towaru i nie jest ceną wiążącą. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Mennicą Gdańską następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia i przyjęcia oferty przez Mennicę Gdańską. Umowa zawierana jest w języku polskim.

 

4. Mennica Gdańska informuje, że dokonując zakupu złota inwestycyjnego, niezbędne jest podanie danych umożliwiających identyfikację nabywcy, co wynika z obowiązku Mennicy Gdańskiej do prowadzenia Ewidencji VAT zawierającej dane umożliwiające identyfikację nabywcy, na podstawie art. 125 Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.). W przypadku zakupu powyżej 15 tys. euro (przelew) lub i 10 tys. euro (płatność gotówką) Klient winien okazać dowód tożsamości. W pozostałych przypadkach deklaratywnie podać imię, nazwisko, numer PESEL (o ile posiada).

 

II. Zakładanie Konta w Sklepie:

 

1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail, hasło.

 

2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

 

3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

 

4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane widniejące na stronie sklepu internetowego.

 

III. Obniżka ceny monety i cena personalizowana:

 

1. Mennica Gdańska okresowo wprowadza promocje na oferowane produkty oraz obniżki cen (promocje).

 

2. W przypadku zastosowania promocji, na stronie internetowej przy każdym oferowanym produkcie widoczna będzie najniższa cena towaru w ciągu ostatnich 30 dni.

 

3. Jeśli towar jest w ofercie Mennicy Gdańskiej krócej niż 30 dni, wskazana zostanie najniższa cena od początku wprowadzenia towaru do sklepu.

 

4. Mennica Gdańska zobowiązana jest do informowania na karcie produktu czy oferowana cena jest ceną spersonalizowaną, na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji i profilowania i taka informacja widnieje przy opisie każdego produktu.

 

IV. Dostępne formy płatności za monety:

 

-Przelew bankowy na wskazany przez Mennicę Gdańską numer konta,

-Płatność online za pośrednictwem przelewu elektronicznego DotPay/PayPal,

-Płatność za pomocą karty płatniczej (Visa, MasterCard, Maestro),

-Płatność gotówką/kartą w momencie odbioru towaru w Mennicy Gdańskiej (przy płatności kartą na miejscu za monety bulionowe i sztabki pobierana jest prowizja w wysokości 0,5% wartości zamówienia).

 

Wyboru płatności Klient dokonuje w trakcie składania zamówienia.

 

„Negocjuj” – w tej opcji Klient składa swoją propozycję cenową za dany towar. Pracownik Mennicy Gdańskiej weryfikuje zaproponowaną cenę, akceptując ją, bądź odrzucając. Zapis ten i opcja negocjowania ceny dotyczy sytuacji, w której Klient chce podać cenę inną niż wskazana na stronie. Cena wskazana na stronie, zgodnie z ustępem 3 punktu Zamówienia jest zaproszeniem i nie jest ceną wiążącą. Zapis dotyczący negocjacji ceny nie ma wpływu na powyższe postanowienia Regulaminu.

 

V. Waluty akceptowane przez Mennicę Gdańską:

 

Mennica Gdańska akceptuje płatności online w walutach: Dolary Amerykańskie, Euro, Złotówki. Płatność gotówką odbywa się w walucie polskiej.

 

VI. Opłacenie zamówienia przez klienta:

 

Klient jest zobowiązany do dokonania zapłaty za złożone zamówienie. Zapłatę za zamówienie należy zrealizować w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia. W przypadku monet bulionowych i sztabek czas ten wynosi 24 godziny. Dotyczy to każdego rodzaju zapłaty: elektronicznej oraz osobistej w sklepie stacjonarnym. Niedokonanie zapłaty we wskazanym terminie może skutkować anulowaniem zamówienia.

 

VII. Księgowanie przelewów przez Mennicę Gdańską:

 

Zaksięgowanie przelewu jest zgodne z regulaminami banków biorących udział w transakcji. Zmiana statusu zamówienia na koncie klienta Mennicy Gdańskiej może potrwać do 3 dni roboczych.

 

VIII. Certyfikaty i pudełka do towarów:

 

1. Monety dostarczane są do Klientów w takim opakowaniu, jakie zapewnia emitent. Jeśli emitent zapewnia kapsel, certyfikat autentyczności lub pudełko, moneta dostarczana jest wraz z wymienionymi elementami do Klienta.

2. Sztabki złota i srebra najczęściej zabezpieczone są w opakowanie będące jednocześnie certyfikatem autentyczności;

3. Na specjalne życzenie klienta Mennica Gdańska może wystawić certyfikat do monety bulionowej i sztabki złota/srebra.

 

IX. Pomyłki/ błędy przy opłacaniu zamówienia:

 

W przypadku błędnego złożenia zamówienia / opłacenia itp. prosimy o niezwłoczny kontakt telefoniczny; nasi sprzedawcy rozwiążą każdy problem indywidualnie i znajdą satysfakcjonujące rozwiązanie dla obu stron.

 

X. Zwrot i wymiana towarów:

 

1. Klient może zwrócić zamówione towary do Mennicy Gdańskiej w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Towar podlega zwrotowi jedynie w stanie nienaruszonym, wraz z dowodem zakupu (paragonem / fakturą). Zwrot towaru należy zgłosić telefonicznie / mailowo we wskazanym wyżej terminie. Zwracany towar należy dostarczyć na własny koszt, wraz z otrzymanym paragonem lub fakturą. Powyższe uprawnienie przysługuje również przedsiębiorcom na prawach konsumenta.

2. Mennica Gdańska dokonuje zwrotu kwoty równej cenie zapłaconej za zwrócony towar w terminie do 14 dni roboczych od daty zwrócenia towaru do siedziby firmy: ul. Matejki 20/1, 80-232 Gdańsk. Zwrot pieniędzy następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jaką wybrał Klient przy opłacaniu zamówienia.

3. Zwrotom i wymianom nie podlegają złoto i srebro inwestycyjne. Zgodnie z art. 38 punkt 2 ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683), Klientowi będącemu Konsumentem nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży ze względu na fakt, że ustalona za Towar cena zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Wymiana towaru na inny odbywa się jedynie za pomocą telefonicznego, bądź osobistego kontaktu Klienta z Mennicą Gdańską; jeśli jest to możliwe, Sprzedawcy zaoferują Klientowi rozwiązanie korzystne dla obu stron. Powyższe uprawnienie przysługuje również przedsiębiorcom na prawach konsumenta.

 

XI. Reklamacja zakupionego towaru:

 

1. Do postępowania reklamacyjnego zakupionego towaru zastosowanie mają przepisy ustawy o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287 z pozn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

 

2. Klientowi przysługuje prawo do reklamowania zakupionego towaru, zgłoszenia jego niezgodności z umową, w terminie do 14 dni od daty jego otrzymania. Zgłoszenie reklamacji, niezgodności z umową następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie, ustnie lub listownie. Przy czym zaleca się kontakt w formie mailowej lub listownej. Pobierz formularz reklamacyjny w formacie ODT | Pobierz formularz reklamacyjny w formacie PDF

 

3. W przypadku niezgodności towaru z umową, Konsument może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.

4. W przypadku uwzględnienia reklamacji w powyższym trybie sprzedawca ponosi także koszt dostarczenia towaru.

5. Jeżeli kupujący, z przyczyn określonych w ust. 3, nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia.

 

W przypadku niezgodności towaru z umową, klient ma prawo do złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy dopiero w drugiej kolejności, gdy:

- Mennica Gdańska nie doprowadzi towaru do zgodności z umową;

- Mennica Gdańska odmówi działania;

- brak zgodności towaru z umową będzie nadal miał miejsce, pomimo próby doprowadzenia go do zgodności z umową;

- brak zgodności z umową będzie na tyle istotny, że uzasadni skorzystanie z prawa do obniżenia ceny bez uprzedniego żądania doprowadzenia towaru do zgodności z umową;

- gdy z uwagi na okoliczności lub oświadczenia Mennicy Gdańskiej wiadomo, że nie zamierza ona doprowadzić towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności na konsumenta.

Mennica Gdańska rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni od jej otrzymania.

Klient ma obowiązek opłacić przesyłkę reklamacyjną oraz dostarczyć produkt w oryginalnym opakowaniu, również wysyłkowym.

Do rozpatrzenia reklamacji niezbędne jest załączenie przez Klienta zdjęć wady produktu, opakowania wysyłkowego oraz dowodu zakupu.

W razie otrzymania przesyłki, która jest uszkodzona, Klient ma obowiązek sprawdzenia zawartości przesyłki przy doręczającym i sporządzenia protokołu opisującego uszkodzenia w obecności przewoźnika.

W przypadku jakichkolwiek braków lub uszkodzeń, będzie on podstawą uwzględnienia reklamacji. Nie są uwzględniane reklamacje dotyczące milk spotów (plam) oraz drobnych rys na monetach bulionowych - elementy te wynikają z procesu bicia monet, właściwości metalu oraz sposobu pakowania. Monety bulionowe wydawane są do Klientów w stanie menniczym, prosto od emitenta.

Reklamacje rozpatrywane są tylko za pomocą poprawnie wypełnionego formularza reklamacyjnegoPobierz formularz reklamacyjny w formacie ODTPobierz formularz reklamacyjny w formacie PDF

 

XII. Opinie o towarze:

 

Mennica Gdańska nie udostępnia i nie zamieszcza opinii Klientów o towarach na swojej stronie internetowej

 

XIII. Odstąpienie od umowy – konsument oraz przedsiębiorca na prawach konsumenta:

 

1. W przypadku Towarów Notowanych (inwestycyjne złoto i srebro oraz platyna) oraz Towarów Zindywidualizowanych Kupujący nie może odstąpić od zawartej umowy.

W przypadku pozostałych towarów Kupujący który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa ma prawo do odstąpienia, bez podawania przyczyny, od zawartej Umowy Sprzedaży w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od daty doręczenia Towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do ustawy o Prawach Konsumenta. Powyższy zapis i uprawnienia wynikające z niniejszego punktu Regulaminu dotyczą również przedsiębiorców na prawach konsumenta.

 

2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia doręczenia towaru Klientowi.

 

3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą.

 

4. Mennica Gdańska ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności.

Przedsiębiorca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 

5. Mennica Gdańska dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

6. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Towar Mennicy Gdańskiej lub przekazać go osobie upoważnionej przez Operatora do odbioru. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Klient może również zwrócić Towar w oddziale Operatora.

 

7. Jeżeli Mennica Gdańska nie zaproponowała, że sama odbierze towar od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 

Odstąpienie od towaru możliwe jest między innymi po uprzednim wypełnieniu i przesłaniu do Mennicy Gdańskiej uzupełnionego formularza. Pobierz wzór odstąpienia od umowy w formacie ODT | Pobierz wzór odstąpienia od umowy w formacie PDF.

DOSTAWA

I. Statusy i oznaczenia przy towarach:

 

1. 24h, 48h, 72h - od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym Mennicy Gdańskiej, w podanym zakresie godzin zostaje nadana przesyłka do Klienta;

 

2. 5 dni, 7 dni, 10 dni, 14 dni - od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym Mennicy Gdańskiej, w podanym zakresie dni zostaje nadana przesyłka do Klienta;

 

3. Wkrótce - towar sprzedawany jest w formie przedsprzedaży; jego wysyłka nastąpi po dacie dostarczenia towaru od emitenta. Mennica Gdańska nie odpowiada za opóźnienia dostawy ze strony emitenta, jednak ma obowiązek poinformować Klienta o opóźnieniu dostawy;

 

4. Dostępny - towar jest dostępny w naszym magazynie, a jego wysyłka następuje do 3 dni roboczych po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym Mennicy Gdańskiej;

 

5. Na zamówienie - towar nie jest fizycznie dostępny w Mennicy Gdańskiej. Na specjalne życzenie Klienta Mennica Gdańska może skontaktować się z emitentem z pytaniem, czy posiada on jeszcze dany towar w swoich zbiorach. Jeśli dany towar jest dostępny, Mennica Gdańska sprowadza go dla Klienta z indywidualnie ustaloną ceną.

 

II. Rozdzielenie zamówienia na osobne dostawy:

 

Klient ma prawo rozdzielić zamówiony towar na osobne przesyłki, po uzgodnieniu tego faktu ze Sprzedającym za pomocą kontaktu telefonicznego / e-mailowego. W przypadku kwoty zamówienia wynoszącej poniżej 2500 zł Klient zobowiązany jest do opłacenia kolejnych dostaw.

 

III. Dostawy towarów z odmiennymi statusami:

 

1. Mennica Gdańska docelowo dostarcza wszystkie towary w jednej przesyłce; w przypadku zamówienia towarów, których statusy to "dostępny" i "wkrótce", Mennica Gdańska wysyłka przesyłkę po otrzymaniu wszystkich zamówionych towarów od emitenta.

 

2. Na specjalne życzenie Klienta możliwe jest rozdzielenie dostaw; w jednej paczce Mennica Gdańska może wysłać towary dostępne w magazynie, natomiast w kolejnej przesyłce wysłać towary po otrzymaniu ich od emitenta, zgodnie z datą dostawy opisaną przy specyfikacji danego towaru.

 

IV. Formy dostarczania towarów:

 

1. Na terenie Polski; towary dostarczane są za pomocą Kuriera InPost lub do Paczkomatu Inpost. Przesyłki wysyłane za pomocą kuriera są w pełni ubezpieczone. Przesyłki wysyłane za pomocą paczkomatów InPost nie są ubezpieczone.

 

2. Do pozostałych krajów Unii Europejskiej: towary dostarczane są za pomocą kuriera (DPD, UPS, TNT- wybór przewoźnika pozostaje po stronie Mennicy Gdańskiej).

 

3. Poza Unią Europejską: towary dostarczane są za pomocą kuriera Fedex.

 

V. Statusy przesyłek i śledzenie przesyłek:

 

1. Wysłane - Klient otrzymuje wiadomość e-mailową z numerem nadania przesyłki i linkiem do jej śledzenia;

 

2. Płatność przyjęta - status ten występuje jedynie w przypadku płatności DotPay i PayPal; oznacza zaksięgowanie płatności na koncie Mennicy Gdańskiej;

 

3. Przygotowanie w toku- oznacza zaksięgowanie wpłaty na koncie Mennicy Gdańskiej; trwa oczekiwanie na dostawę lub emisję od emitenta;

 

4. Anulowane - zamówienie z różnych przyczyn zostało anulowane (brak opłaty w wyznaczonym terminie, brak towaru).

 

VI. Odbiór osobisty towarów:

 

Istnieje możliwość osobistego odbioru towaru w placówce Mennicy Gdańskiej przy ulicy Matejki 20/1 w Gdańsku.

 

VII. Koszty dostawy towarów:

 

1. Kurier na terenie Polski - 18 zł.

 

2. Paczkomat inPost na terenie Polski - 18 zł. Dotyczy zamówień do wartości 2000 zł. Przesyłki wysyłane za pomocą paczkomatów InPost nie są ubezpieczone. Mennica Gdańska nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie czy zgubienie przesyłki.

 

3. Przesyłki krajowe dotyczące zamówień o wartości przekraczającej 2 000 zł wysyłane są na koszt Mennicy Gdańskiej.

 

4. Towary o wartości powyżej 1000 zł są ubezpieczone przez Mennicę Gdańską, jedynie przy dostawie kurierem.

 

Na cenę przesyłki składają się koszty usługi, materiałów oraz ewentualnej prowizji dotyczącej płatności terminalem, Dotpay, PayPal lub PayU. Wszelkie dodatkowe opłaty celne nakładane przez przewoźników (oprócz kosztu wysyłki, który Klient opłaca podczas zamawiania) - są pokrywane przez Klienta.

 

VIII. Formy zabezpieczenia i pakowania towarów:

 

1. Monety kolekcjonerskie dostarczane są w dedykowanym od emitenta opakowaniu (jeśli takie zawiera), zabezpieczone dodatkowo w folię bąbelkową.

 

2. Monety bulionowe, w zależności od ilości, dostarczane są w tubie menniczej, bądź w opakowaniu ochronnym (np. kapsel, folia mennicza).

 

3. Sztabki złota i srebra dostarczane są w dedykowanym od emitenta, ochronnym opakowaniu zwanym certipackiem.

 

IX. Zgubienie przesyłki przez Kuriera:

 

Mennica Gdańska stosuje art. 548 § 3 Kodeksu cywilnego. W takiej sytuacji Mennica Gdańska występuje do przewoźnika z żądaniem reklamacji usługi.

 

VOUCHERY I KUPONY RABATOWE

1. Voucher upominkowy i kupon rabatowy Klient może wykorzystać przy zamówieniach złożonych za pomocą strony internetowej, e-maila, kontaktu telefonicznego lub w sklepie stacjonarnym Mennicy Gdańskiej. Voucher i Kupon uprawnia Klienta do nabycia towaru o odpowiedniej, podanej wartości, bądź wyższej, za dopłatą pozostałej sumy. Zarówno Voucher, jak i Kupon nie podlega wymianie na gotówkę, a niewykorzystane środki nie są Klientowi zwracane.

 

2. Numer Vouchera lub Kuponu należy wpisać w miejscu "Kod promocyjny" przy składaniu zamówienia na stronie internetowej. Klient może wykorzystać Voucher lub Kupon tylko raz i tylko dla jednego zamówienia. Voucher łączy się z innymi promocjami.

 

3. Voucher/Kupon rabatowy musi zostać wpisany przez Klienta podczas składania zamówienia na sklepie internetowym lub podany podczas składania zamówienia telefonicznego/mailowego/w sklepie stacjonarnym. Voucheru/Kuponu rabatowego nie można zrealizować po złożeniu zamówienia.

 

KONIECZNOŚĆ ZASTOSOWANIA PRZEPISÓW USTAWY Z DNIA 1 MARCA 2018 ROKU O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY I FINANSOWANIU TERRORYZMU (AML)

1. Mennica Gdańska jest podmiotem obowiązanym w rozumieniu Ustawy AML, zobowiązanym do stosowania względem swoich klientów środków bezpieczeństwa finansowego, mających na celu przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu.

2. W ramach stosowanych środków bezpieczeństwa finansowego, zgodnie z ustawą AML, w przypadku jednorazowych transakcji (jednorazowego Zamówienia) o wartości 15 000,00 (słownie: piętnaście tysięcy) euro brutto lub wyższej a także powyżej 10 000  (słownie: dziesięć tysięcy) euro w przypadku gotówki , Mennica Gdańska jest zobowiązana do podejmowania w szczególności następujących działań:

1) identyfikacji Klienta – w tym zakresie:

a) od Klienta będącego osobą fizyczną – Sprzedawca może domagać się wskazania obywatelstwa, nr PESEL lub daty urodzenia (w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL) oraz państwa urodzenia, podania adresu zamieszkania, serii i numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby;

b) od Klienta będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą Sprzedawca może domagać się podania ponadto nazwy, NIP, adresu głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej;

c) od Klienta będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej – sprzedawca może domagać się wskazania nazwy, formy prawnej, adresu siedziby lub adresu prowadzenia działalności, NIP, a w przypadku braku takiego numeru - państwa rejestracji, nazwy właściwego rejestru oraz numeru i daty rejestracji, wskazania imienia i nazwiska oraz numeru PESEL osoby reprezentującej tę osobę prawną lub jednostkę organizacyjną.

2) identyfikacji beneficjenta rzeczywistego Klienta – w tym zakresie Sprzedawca może zwrócić się o wskazanie danych beneficjenta w postaci imienia i nazwiska, obywatelstwa, nr PESEL lub daty urodzenia (w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL) oraz państwa urodzenia, serii i numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby, adresu zamieszkania;

3) identyfikacji osoby upoważnionej do działania w imieniu Klienta - w tym zakresie Sprzedawca może zwrócić się o wskazanie danych beneficjenta w postaci imienia i nazwiska, obywatelstwa, nr PESEL lub daty urodzenia (w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL) oraz państwa urodzenia, serii i numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby;

4) weryfikacji tożsamości Klienta, osoby upoważnionej do działania w imieniu Klienta lub beneficjenta rzeczywistego Klienta – weryfikacja odbywa się poprzez potwierdzenie danych ustalonych w trakcie identyfikacji, o której mowa w pkt 1-3 powyżej. W tym zakresie Mennica Gdańska może zwrócić się do Klienta o przesłanie skanu lub zdjęcia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby fizycznej (np. dowodu osobistego), dokumentu zawierającego aktualne dane z wyciągu z właściwego rejestru lub innych dokumentów, danych lub informacji pochodzących z wiarygodnego i niezależnego źródła;

5) Inne środki bezpieczeństwa finansowego, w tym dokonywania oceny stosunków gospodarczych, uzyskiwanie informacji na temat ich celu i zamierzonego charakteru, analizy transakcji.

3. W celu realizacji obowiązków wskazanych powyżej Sprzedawca jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Klienta, w zakresie wykraczającym poza zakres niezbędny do zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży

4. Mennica Gdańska zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia w przypadkach, o których mowa w Regulaminie, jak również w przypadkach określonych w ustawie AML. Sprzedawca powiadomi Klienta o odmowie realizacji Zamówienia, podając przyczynę odmowy.

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności Użytkowników oraz Kupujących przez Operatora określa Polityka Prywatności, dostępna w zakładce “Polityka Prywatności” na stronie Sklepu.

 

NEWSLETTER

1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera udostępnianego przez Operatora. Newsletter wysyłany jest wyłącznie do Klientów, którzy go zamówili poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracji lub formularzu dostępnym na stronie i wskazali adres poczty elektronicznej (adres e-mail) celem przesyłania informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 z pozn.zm.).

 

2. W ramach usługi, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wysyłana jest informacja w formie listu elektronicznego (e-mail). Newsletter zawiera w szczególności informacje o ofercie Sklepu, aktualnych promocjach. Newsletter wysyłany jest nieodpłatnie.

 

3. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować z Newslettera, naciskając na link Newsletter umieszczony w stopce każdego Newslettera, wpisując w odpowiednim polu swój adres poczty elektronicznej (adres e-mail), a następnie wybierając przycisk „Wypisz się”.

 

INNE

1. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy kupna-sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby Sklepu.

2. Mennica Gdańska nie ponosi odpowiedzialności za wahania kursu Towarów na rynku i wartość zakupionych Towarów w czasie.

3. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów, Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

- www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,

- https://uokik.gov.pl/pozasadowe rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php,

- www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php,

- www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.

4. Dane osobowe Klientów przetwarzane będą przez Sklep do realizacji zamówienia oraz do informowania o nowościach w Sklepie. Towary prezentowane w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93), są one jedynie zaproszeniem do składania ofert zakupu po stronie Użytkownika. Płatności obsługują DotPay oraz PayPal.

5. Aktualny Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany na Stronie internetowej, w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

6. Mennica Gdańska jest uprawniona do zmiany Regulaminu między innymi w następujących przypadkach:

1) zmiany obowiązujących przepisów prawa, mających bezpośredni wpływ na treść Regulaminu,

2) nałożenia na Mennicę określonych obowiązków przez organy państwowe,

3) podjęcia przez Mennicę Gdańską działań mających na celu usprawnienie działania Strony internetowej oraz świadczonych Usług, wprowadzenia zmian technicznych lub funkcjonalnych,

4) rozpoczęcia sprzedaży przez Mennicę nowych kategorii Produktów,

5) rozpoczęcia realizacji przez Sprzedawcę nowych Usług,

6) podjęcia działań mających na celu poprawę ochrony prywatności Klientów,

7) gdy jest to konieczne w celu zapobiegania nadużyciom lub ze względów bezpieczeństwa.

7. Zmiana Regulaminu odnosi skutek z upływem terminu wskazanego przez Mennicę Gdańską, nie wcześniej niż w terminie 14 dni od dnia udostępnienia treści zmienionego Regulaminu poprzez publikację na Stronie internetowej. Zmiana Regulaminu nie wpływa na Umowy sprzedaży zawarte lub Zamówienia złożone przed zmianą.

8. Mennica Gdańska może wprowadzić zmianę Regulaminu w trybie natychmiastowym, bez zachowania terminu, o którym mowa powyżej w przypadku, gdy:

1) jest to wymagane na mocy obowiązujących przepisów prawa lub decyzji właściwego organu państwowego,

2) zmiana jest niezbędna w celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientów oraz przekazanych przez nich danych.

9. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy prawa polskiego.