Robert Lewandowski, Droga do marzeń

Monety z Robertem Lewandowskim są pełnoprawnymi monetami – posiadają nominał i gwarancję rządu. Z uwagi na prawo polskie, jedynie Narodowy Bank Polski posiada możliwość emitowania monet z walutą wyrażoną w złotówkach. Z tego powodu nasze monety posiadają nominał wyrażony w dolarach nowozelandzkich, a gwarancję ich prawdziwości i legalności zapewnia rząd wyspy Niue. Zwierzchnikiem tej wyspy jest głowa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, dlatego na awersie monet muszą znajdować się napisy w języku angielskim.

Robert Lewandowski, Droga do marzeń

Aktywne filtry