10 zł Jan Stanisław Lewiński - Wielcy Polscy Ekonomiści

14,14 g Ag 925

Dostępny
10 zł Jan Stanisław Lewiński - Wielcy Polscy Ekonomiści 14,14 g Ag 925 2022
Nominał
10 zł
Państwo
Polska
Metal
Ag 925
Waga
14,14 g
Rozmiar
Ø 32 mm
Stempel
Lustrzany
Nakład
10 000 szt.
Data emisji
2022-05
Akcesoria
Certyfikat, Pudełko
Seria
Wielcy Polscy Ekonomiści
Cena: 199,00 zł
Przelew i gotówka DotPay +1,5%Paypal +3,5%
Ilość

 

CERTYFIKAT SSL - BEZPIECZNE ZAKUPY

 

UBEZPIECZONA PRZESYŁKA / ODBIÓR OSOBISTY

5 maja 2022 roku Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu srebrną monetę o nominale 10 zł z serii „Wielcy polscy ekonomiści”.

Jan Stanisław Lewiński (1885–1930) był ekonomistą i wykładowcą akademickim. W dzieciństwie wyjechał z Polski. Nauki pobierał w Antwerpii, Londynie, Berlinie oraz Brukseli. Podczas I wojny światowej pracował w jednym z instytutów przy Uniwersytecie Kolońskim. W czasach II Rzeczypospolitej wykładał na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz w Wyższej Szkole Handlowej (późniejszej Szkole Głównej Handlowej). Publikował nie tylko w języku ojczystym, lecz także po niemiecku i angielsku. Zginął w tragicznym wypadku w Wilnie. Zainteresowania naukowe Lewińskiego były bardzo szerokie. Swoje prace poświęcał w szczególności kwestiom teoretycznym, dziejom gospodarczym oraz historii myśli ekonomicznej. W tej dziedzinie najbardziej cenił dokonania fizjokratów oraz dzieła ekonomii klasycznej. Autor Zasad ekonomii politycznej usiłował łączyć koncepcje różnych szkół ekonomicznych. Wskazywał na konieczność uwzględnienia zarówno czynników teoretycznych, jak i aspektów empirycznych w analizie poszczególnych zagadnień gospodarczych. Z tego względu spór pomiędzy szkołą historyczną a klasyczną postrzegał jako jałowy. Zakładał, że wszelkie założenia aprioryczne muszą zostać skonfrontowane z obserwacją rzeczywistości, gdyż jednostronne spojrzenie stanowi poważny błąd metodologiczny. Lewiński rozumiał ekonomię jako naukę wyrażającą zasadę gospodarności, w której istnieją – jak w naukach przyrodniczych – pewne stałe i niezmienne zasady. Realizacja głównego celu społecznego leży w podziale i wymianie bogactw uzyskanych dzięki procesowi efektywnej produkcji. Do najistotniejszych dzieł Lewińskiego należą następujące książki: L’evolution industrielle de la Belgique (Ewolucja przemysłowa Belgii), Pieniądz, kredyt i ceny, Twórcy ekonomii politycznej oraz Zasady ekonomii politycznej.

Na rewersie monety znajduje się wizerunek Jana Stanisława Lewińskiego oraz daty jego urodzin i śmierci. Na awersie widnieje cytat pochodzący z dzieła Zasady ekonomii politycznej.

Powiązane produkty

W tej samej serii / kategorii