Mowa Kwiatów

Kwiaty od wieków wyrażały różne uczucia; miłość, pożądanie, przyjaźń, współczujcie...Kwiaty były i nadal są używane jako uniwersalna forma komunikacji. Seria monet ukazuje ważną rolę kwiatów w różnych kulturach świata.

Mowa Kwiatów

Żadna moneta spełniająca kryteria filtra nie jest obecnie dostępna.