Artysta Łamiący Schematy

Seria poświęcona twórczości Gustava Klimta. Był to austriacki malarz i grafik, symbolista. Jeden z najwybitniejszych przedstawicieli secesji, przedstawiciel wiedeńskiego modernizmu. Celem Klimta było stworzenie dzieła totalnego, absolutnego, tzn. wolnego od wszelkich konwencji, ograniczeń narzuconych przez akademickie koncepcje.

Artysta Łamiący Schematy

Żadna moneta spełniająca kryteria filtra nie jest obecnie dostępna.