Artysta Łamiący Schematy

Seria poświęcona twórczości Gustava Klimta. Był to austriacki malarz i grafik, symbolista. Jeden z najwybitniejszych przedstawicieli secesji, przedstawiciel wiedeńskiego modernizmu. Celem Klimta było stworzenie dzieła totalnego, absolutnego, tzn. wolnego od wszelkich konwencji, ograniczeń narzuconych przez akademickie koncepcje.

Artysta Łamiący Schematy

Aktywne filtry